ORGANIGRAMA

Equip directiu

DireccióMª José Server Berenguer
VicedireccióJavier García Jiménez
Cap d’Estudis ESO i BatxillerMario Sánchez Jiménez
Cap d’Estudis Formació ProfessionalEsther Aguado Sahagún
SecretariRaúl Carbonell Górriz

COCOPE

La COCOPE es la Comissió de coordinació Pedagògica i està compost per:

  • La directora del centre, que es la presidenta.
  • El cap d’estudis del torn més nombrós.
  • Els caps de departaments.
  • El cap de departament de les FCTs.

Consell escolar

El Consell Escolar de l’institut és l’organ de participació deIs diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. Està compost per:

  • La directora del centre, que es la presidenta.
  • El cap d’estudis del torn més nombrós
  • Un representant de l’Ajuntament.
  • Representants del professorat.
  • Representants dels pares, mares i tutors/es de l’alumnat
  • Representants de l’alumnat