ORGANIGRAMA

Equip directiu

DireccióMª José Server Berenguer
VicedireccióJavier García Jiménez
Cap d’Estudis ESO i BatxillerMario Sánchez Jiménez
Cap d’Estudis Formació ProfessionalEsther Aguado Sahagún
SecretariRaúl Carbonell Górriz

Consell escolar

El Consell Escolar de l’institut és l’organ de participació deIs diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. Està compost per:

  • La directora del centre, que es la presidenta.
  • La cap d’estudis del torn més nombrós
  • Un representant de l’Ajuntament.
  • Representants del professorat.
  • Representants dels pares, mares i tutors/es de l’alumnat
  • Representants de l’alumnat
RepresentantSector
Mº José Server Berenguer(Presidenta)
Raúl Carbonell Górriz(Secretari)
Lucía Genovés FabadoAlumnat
Ketsia Merveille Agoli-AgboAlumnat
Ángel Olmedo de la CalleAlumnat
Irene Sanz ChiachioAlumnat
Raúl Toledo CasamayorAlumnat
Nuria Jiménez DomingoPares / mares
Ana Martínez DelicadoPares / mares
Kiriana Moles EstabaPares / mares
Antonio Ojeda SánchezPares / mares
Begoña Sotoca VianaPares / mares
Mª Asunción Gil CabreraProfessorat
Amparo Gil GómezProfessorat
David Jorge RamadaProfessorat
Josep Martí FerrandoProfessorat
Santiago Querol CarcellerProfessorat
Ana Mª Roig CerveraProfessorat
Mario Sánchez JiménezProfessorat
Jerónimo Valero RomeroProfessorat

COCOPE