< Ves enrere

GRAU MITJÀ DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS I EN XARXA

La competència general de aquest títol consisteix en instal·lar, configurar i mantindre sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com les xarxes locals en xicotets entorns, assegurant la seua funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat , seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Competències del cicle formatiu

Algunes de les competències profesionals, personals i socials que s’assoleixen.

  •  Instal·lar, configurar i mantindre sistemes microinformàtics
  •  Muntatge i configuració d’ordinadors i perifèrics.
  •  Instal·lar i configurarción bàsica de software.
  •  Instal·lación i configuració de xarxes cablejades i sense fils o mixtes a més de conexió a xarxes públiques.
  •  Mantindre i realitzar probes funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals diagnosticant disfuncions per comprobar i ajustar el seu funcionament.
  •  Executar procediments establerts de recuperació de dades.
  •  Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema.

Quines ocupacions pots exercir

Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.Tècnic de suport informàtic.
Tècnic de xarxes de dades.
Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.Comercial de microinformàtica.Operador de teleassistència.
Operador de sistemes.

Móduls 1r curs

MÒDULH/SETM.DESCRIPCIÓ
Muntatge i manteniment d’equips (Castellà)7 hEstudiar funcions i prestacions dels components d’un equip microinformàtic estàndar.
Ensamblar i mantindre un equip microinformàtic Instal·lació de software utilitzant imatges
Xarxes locals (Valencià)7 h Reconeixer estructures de xarxes locals
Desplegament de cabletjat
Interconexió d’equips a una xarxa i el seu manteniment
Aplicacions ofimàtiques (Valencià)7 h Instal·lar i actualitzar aplicacions ofimàtiques
Elaboració avançada de documents de text, fulls de càlcul i presentacions Utilització de bases de dades ofimàtiques
Manipulació d’imatges i video digitals
Sistemes operatius monolloc (Castellà)4 h Reconeixer les característiques d’un sistema operatiu
Instal·lació de sistemes operatius
Realització d’operacions bàsiques de configuració i administració de sistemes operatius
Creació de màquines virtuals
Formació i orientació laboral (Castellà)3 h Seleccionar oportunitats d’ocupació
Aplicar estratègies de treball en equip
Drets i obligacions en les relacions laborals
Paper de la Seguretat Social Pla de prevenció de riscos laborals
Anglés tècnic2 h

Móduls 2n curs

MÒDULH/SETM.DESCRIPCIÓ
Sistemes operatius en xarxa (Castellà)8 hInstal·lar sistemes operatius en xarxa
Gestió d’usuaris i permisos en sistemes operatius en xarxa
Gestió de dominis i recursos compartits en sistemes operatius
Monitorització de l’ús del sistema operatiu
Seguretat informàtica (Castellà)3 hAplicació de mesures de seguretat pasiva i activa a un sistema informàtic
Gestionar la integritat de la informació en sistemes d’enmagatzenament
Asegurar la privacitat de les comunicacions per xarxa
Servicis en xarxa (Castellà)8 hInstal·lar diferents serveix en xarxa DHCP, DNS, FTP, Correu electrònic, servidors web
Gestió de mètodes d’access remot a equips
Desplegament de xarxes sense fils
Establir conexions entre xarxes locals i xarxes públiques
Aplicacions web (Anglés)6 hInstal·lar gestors de continguts
Instal·lar sistemes d’aprenentatge a distància Instal·lar serveix de gestió d’arxius web
Empresa i iniciativa emprenedora (Castellà)3 h Reconeixer les capacitats asociades a la iniciativa emprenedora
Definir l’oportunitat de creació d’una xicoteta empresa
Activitats bàsiques de gestió administrativa i finànciera d’una pyme.
Formació en centres de treball (FCT)

Més informació