< Ves enrere

ADMISSIÓ ESO

Tot el tràmit d’admissió es realitzarà de manera telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació. Per a accedir-hi no és necessari certificat digital ni DNI electrònic. www.telematricula.es


Com puc sol·licitar plaça a l’IES Henri Matisse?

Fent una única sol·licitud en la qual es farà constar fins a 10 opcions ordenades per prioritat, utilitzant el model oficial, que podran omplir:

Per l’assistent telemàtic de la Conselleria d’Educació. (L’assistent no s’activa fins que comença el periode de sol·licitud).

Ajuda al sol·licitant: pot sol·licitar ajuda al centre educatiu enviant un correu electrònic a secretaria@ieshenrimatisse.es on indique el seu nom i cognoms i telèfon de contacte.


Quan puc sol·licitar plaça?

L’alumnat que estiga cursant 6é de primària en un centre educatiu no adscrit a l’IES Henri Matisse. L’alumnat dels CEIP Clara Campoamor, CEIP Sanchís Guarner i CEIP Lloma Llarga no han de fer sol·licitud d’admissió perquè ja tenen plaça reservada al nostre centre.

També pot participar aquell alumnat que estiga estudiant ESO en un altre centre educatiu i vulga matricular-se al nostre centre educatiu per al curs 2023-2024.

CONVOCATÒRIA ÚNICA: Del 4 al 12 de maig de 2023. No hi ha convocatòria extraordinària.

Tots els sol·licitants han de formalitzar el tràmit en esta única convocatòria.


Quantes vacants hi ha?

Les vacants varien cada any en funció de l’alumnat que promociona de cursos anteriors o que repeteix curs. Quan es coneguen, es faràn públiques en aquesta pàgina.

També es podrà obtenir informació de les vacants existents en cada centre a la web http://www.ceice.gva.es/, en l’àrea d’admissió d’alumnat.


Llistes provisionals i definitives d’admesos

Publicació de llistes provisionals: 10 de juliol de 2023

Periode de reclamacions a les llistes provisionals: Del 10 al 12 de juliol  de 2023

Publicació de llistes definitives: 19 de juliol de 2023


Si he sigut admés, quan he de matricular-me?

Matrícula: Entre el 19 i el 25 de juliol de 2023


Normativa i documents