< Ves enrere

ADMISSIÓ ESO

Tot el tràmit d’admissió es realitzarà de manera telemàtica a través de la plataforma web de la Conselleria d’Educació.

Com puc sol·licitar plaça a l’IES Henri Matisse?

Fent una única sol·licitud en la qual es farà constar fins a 10 opcions ordenades per prioritat, que podran omplir:

Per l’assistent telemàtic de la Conselleria d’Educació. (L’assistent no s’activa fins que comença el periode de sol·licitud).

Ajuda al sol·licitant: pot sol·licitar ajuda al centre educatiu enviant un correu electrònic a 46022622.secretaria@edu.gva.es on indique el seu nom i cognoms i telèfon de contacte.

Quan puc sol·licitar plaça?

ALUMNAT DEL CEIP CLARA CAMPOAMOR, CEIP SANCHIS GUARNER I CEIP LLOMA LLARGA

L’alumnat dels CEIP Clara Campoamor, CEIP Sanchis Guarner i CEIP Lloma Llarga no ha de fer sol·licitud d’admissió, ha de fer confirmació de plaça entre el 6 i el 9 de maig de 2024, seguint les indicacions que li donaran al propi CEIP.

IMPORTANT: Si confirmen la plaça i també presenten sol·licitud d’admissió, generaran una duplicitat i seran exclosos del procediment d’adjudicació de places

ALUMNAT D’ALTRES CEIP o IES

L’alumnat que estiga estudiant 6é de primària en altres CEIPs i vulga estudiar ESO a l’IES Henri Matisse, o aquells que estiguen estudiant ESO en un altre centre educatiu i vulguen canviar de centre han de fer sol·licitud d’admissió a través de la plataforma de la Conselleria d’Educació en les següents dates:

CONVOCATÒRIA ÚNICA: Del 4 al 10 de juny de 2024. No hi ha convocatòria extraordinària.

Quantes vacants hi ha?

Les vacants varien cada any en funció de l’alumnat que promociona de cursos anteriors o que repeteix curs. Quan es coneguen, es faràn públiques en aquesta pàgina.

També es podrà obtenir informació de les vacants existents en cada centre a la web http://www.ceice.gva.es/, en l’àrea d’admissió d’alumnat.

Llistes provisionals i definitives d’admesos

Publicació de llistes provisionals: 11 de juliol de 2024

Llista provisional alumnat ADMÉS (ESO)

Llista provisional alumnat NO ADMÉS (ESO)

Periode de reclamacions a les llistes provisionals: De l’11 al 15 de juliol de 2024

Publicació de llistes definitives: 22 de juliol de 2024

Llistats definitius d’admesos ESO

Llistats definitius de NO admesos ESO

Si he sigut admés, quan he de matricular-me?

Matrícula: Entre el 22 i el 26 de juliol de 2024

Les indicaciones per a la realització de la matrícula les trobaràs a nostra pàgina web

https://portal.edu.gva.es/46022622/matricula/

Normativa i documents