UNE TRADITION INSOLITE

Alumnat de 3r d’ESO

Professora de l’equip PEL: Sandra Ferraz (FRANCÉS)

Els estudiants de Francés han fet una recerca d’informació sobre una tradició dels seus països d’origen per donar-la a conèixer a la resta dels seus companys, tant en la seua llengua materna, com en francés. L’activitat s’ha planificat per escrit i s’ha exposat oralment. També va acompanyada d’un video explicatiu.