PROCÉS ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT 2024-2025

INFORMACIÓ IMPORTANT

Dates per a la presentació de la sol·licitud de forma telemàtica: 4 al 10 de juny

Possibilitats per a un punt extra de circumstància específica (aprovat al Consell Escolar del dia 29/4/24)

  • Existència de germans o germanes, o altres xiquets, xiquetes o adolescents integrants de la família d’acolliment o guardadora amb finalitats d’adopció, matriculats al centre.
  • Proximitat del domicili on residisca l’alumne o alumna o del lloc de treball d’algun dels seus pares, mares o tutors legals.
  • Que s’haja sol·licitat el centre en primera opció.
  • Alumnat víctima de violència de gènere o que ho siga algun dels seus representants legals.