PROVES HOMOLOGADES IDIOMES A2

L’horari de la realització de les proves homologades d’idiomes d’A2 serà:

ANGLÉS: DIMECRES 8 DE MAIG. A les 11.00 en la sala d’actes.

FRANCÉS: JUEVES 9 DE MAIG. A les 11.00 a l’aula 1.6.

Es necessari llevar un document identificatiu: DNI, NIE o passaport.