PROCÉS ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT 2024-2025

INFORMACIÓ IMPORTANT

Dates per a la presentació de la sol·licitud de forma telemàtica: 4 al 10 de juny

Possibilitats per a un punt extra de circumstància específica (aprovat al Consell Escolar del dia 29/4/24)

  • Existència de germans o germanes, o altres xiquets, xiquetes o adolescents integrants de la família d’acolliment o guardadora amb finalitats d’adopció, matriculats al centre.
  • Proximitat del domicili on residisca l’alumne o alumna o del lloc de treball d’algun dels seus pares, mares o tutors legals.
  • Que s’haja sol·licitat el centre en primera opció.
  • Alumnat víctima de violència de gènere o que ho siga algun dels seus representants legals.

ADMISSIÓ CURS 2022-2023

ESO I BATXILLERAT

SOL·LICITUDS DEL 26 DE MAIG AL 3 DE JUNY DE 2022

Enllaç al calendari detallat

CICLES FORMATIUS

SOL·LICITUDS DEL 19 AL 29 DE MAIG DE 2022

Enllaç al calendari detallat

Per participar en el procés d’admissió, s’haurà de fer exclusivament de forma telemàtica, mitjançant el portal següent:

2. Publicació d’admesos:

Es publicarà al final d’aquesta pàgina.