El projecte Erasmus+ CPEE Miquel Burguera de Sueca “Europa: una finestra a la igualtat d’oportunitats” arriba a la fi.

Amb un total de nou mobilitats per diferents països de la Unió Europea, el CPEE Miquel Burguera de Sueca, en la provincia de València, finalitza el seu projecte amb nous horitzons.

Al curs 2019/2020 el CPEE Miquel Burguera va començar un projecte Erasmus+ anomenat “Europa: una finestra a la igualtat d’oportunitats” en el que es buscava aprendre més sobre diferents sistemes educatius i com afavorir la inclusió des del nostre context.

En la majoria de mobilitats s’han realitzat “job shadowings”, és a dir, estàncies per a observar com altres professionals realitzen el seu treball al seu context, coneguent les diferents realitats i motivacions als països visitats. Els i les professionals d’aquesta escola han viatjat a França, Dinamarca, Itàlia, Turquia, Polònia, Portugal i Hongria per a aquests “job shadowings”. Especial atenció requereix la visita a un centre de inserció laboral per a joves amb necessitats educatives especials en Horsens, Dinamarca, ja que ha servit d’inspiració per a un programa educatiu per a l’alumnat de TVA (Transició a la Vida Adulta) del CPEE Miquel Burguera. El present curs 2022/2023 aquest alumnat realitza diferents tallers en els que presten serveis al personal del centre, com són la preparació d’esmorçars o la neteja de cotxes. Aquestos serveis ténen un preu, per la qual cosa, a més, l’alumnat aprén a gestionar els diners. Fins ara aquests programes estàn siguent un èxit.

La resta de mobilitats s’han dut a terme per a assitir a cursos, un per al reforç del coneixement de l’anglès, en Dublín, ja que és una ferramenta indispensable per a poder comunicar-nos amb la resta de centres que estàn al Programa Erasmus+, i un altre sobre la dislèxia en Bucarest.

El CPEE Miquel Burguera està satisfet amb el programa realitzat, encara que per diferents causes ha diferit en part al plantejat en 2020, ha sigut interessant per a poder reflexionar sobre la nostra pràctica professional i per a saber situar-nos respecte a altres països en quant a diferents aspectes com pot ser el nivell d’inclusió o la innovació educativa. Tant és així que està en marxa la realització del següent programa Erasmus+.

Actualització del protocol davant la COVID (08-04-22)

Sempre respectant les mesures vigents sobre higiene de mans, ús de la mascareta i ventilació de les instal·lacions;

?No serà necessari el manteniment de la distància interpersonal entre les persones adultes del centre i l’alumnat i ja es permet la interacció entre diferents grups estables, tant dins com fora del centre.

?Es permet l’entrada de familiars al centre, evitant aglomeracions.

?Es prioritzarà la comunicació amb les famílies per telèfon, correu electrònic i es facilitaran les gestions telemàtiques. Es permeten reunions de tutoria individuals i grupals.

?Respecte a l’ús de la mascareta continua sent obligatòria, excepte en aquells casos que contempla la normativa existent.

?En el cas de sospita o inici de símptomes en el centre es contactarà amb la família o tutors per a que acudisquen a recollir-la.

‼️‼️Jano és necessària l’entrada i eixida de l’alumnat del centre de manera escalonada.

??? LES RUTES DE BUS ES MODIFIQUEN ALS HORARIS D’ABANS DE LA PANDÈMIA

Projecte audiovisual accessible: Música a l’escola

Durant el curs escolar 2020/21, al Col·legi Públic d’Educació Especial Miquel Burguera de Sueca (València) hem desenvolupat un Projecte d’Innovació i Investigació Educativa relacionat amb la millora de les destreses comunicatives a través del joc i les arts escèniques amb l’alumnat amb diversitat funcional.

L’objectiu principal del projecte ha consistit en la realització d’una classe accessible i interactiva al voltant del tema de la música per a altres escoles d’educació especial a través de la plataforma de videocomunicació CicoWebex.

IMG_20210423_151918
20210423_091909

En aquesta classe virtual hem oferit continguts curriculars bàsics com per exemple les notes musicals, els diferents tipus d’instruments i alguns estils musicals. Tot açò presentat amb el Marc d’Accessibilitat Universal amb 4 mesures de suport: subtitulat, llengua de Signes, pictogrames i audiodescripcions.

Actualment, oferim la classe completa en format no interactiu mitjançant el visionat d’un vídeo que inclou tots els continguts i que s’ofereix en 5 formats d’accessibilitat (universal, auditiva, visual, cognitiva i sense adaptacions) per a que qualsevol centre, associació o entitat puga fer-ne ús quan ho desitge.

Per a fer possible aquest projecte hem comptat amb el suport de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana així com de l'Associació de Mares i Pares dels Alumnes del propi centre. Igualment, també hem comptat amb l’entitat “Hazlo Accesible” encarregada de formar i assessorar al professorat del centre per realitzar aquesta innovadora proposta audiovisual interactiva, inclusiva i accessible.

Si desitgeu conèixer aquesta proposta educativa, podeu fer-ho adreçant un correu electrònic al CEE Miquel Burguera (46008108@gva.es) i vos facilitarem l’accés als continguts privats únicament disponibles baix demanda i autorització.

Vivint el conte!!

Aquesta setmana els alumnes d'infantil han pogut gaudir del CONTE VIVENCIAL "ELS TRES PORQUETS".

photo_2021-05-21_11-51-29

El conte vivencial és una activitat multisensorial que permet a l'alumne comprendre i experimentar sensacions a partir de diferents estímuls que es generen durant l'explicació del conte.

photo_2021-05-21_11-51-35
photo_2021-05-21_11-51-31
photo_2021-05-21_11-51-37

A més, l'alumne participa junt amb els professionals en la recreació del mateix.

photo_2021-05-21_11-51-40
photo_2021-05-21_11-51-42
photo_2021-05-21_11-51-45
photo_2021-05-21_11-51-47

És una experiència molt positiva i enriquidora per a  tot l'alumnat!