PROJECTE PFQB JARDINERIA

TREBALLEM,

MILLOREM, COL·LABOREM

Aquest curs comencem amb l’alumnat del PFQB de jardineria el projecte “Treballem, millorem, col·laborem” basat en la metodologia Aprenentatge i Servei (ApS).
El projecte consisteix en dur a terme setmanalment activitats de manteniment de jardins públics: jardins municipals, jardins d’escoles i residència d’ancians.
En ell treballem objectius propis del cicle, alhora que col·laborem i donem servei en diferents jardins de la localitat.
Les nostres primeres parades han sigut el Jardí de l’Estació i el CEIP Carrasquer.

Moltes gràcies al CEIP Carrasquer, Ajuntament de Sueca i Aigües de Sueca per fer-ho possible.


Este curso comenzamos con el alumnado del PFCB de jardinería el proyecto “Trabajamos, mejoramos, colaboramos” basado en la metodología Aprendizaje y Servicio (ApS).
El proyecto consiste en llevar a cabo semanalmente actividades de mantenimiento de jardines
públicos: jardines municipales, jardines de colegios y residencia de ancianos.
En él trabajamos objetivos propios del ciclo, a la vez que colaboramos y damos servicio en
diferentes jardines de la localidad.
Nuestras primeras paradas han sido el jardín de la estación y el CEIP Carrasquer.

Muchas gracias al CEIP Carrasquer, Ayuntamiento de Sueca y Aguas de Sueca por hacerlo
posible.