El projecte Erasmus+ CPEE Miquel Burguera de Sueca “Europa: una finestra a la igualtat d’oportunitats” arriba a la fi.

Amb un total de nou mobilitats per diferents països de la Unió Europea, el CPEE Miquel Burguera de Sueca, en la provincia de València, finalitza el seu projecte amb nous horitzons.

Al curs 2019/2020 el CPEE Miquel Burguera va començar un projecte Erasmus+ anomenat “Europa: una finestra a la igualtat d’oportunitats” en el que es buscava aprendre més sobre diferents sistemes educatius i com afavorir la inclusió des del nostre context.

En la majoria de mobilitats s’han realitzat “job shadowings”, és a dir, estàncies per a observar com altres professionals realitzen el seu treball al seu context, coneguent les diferents realitats i motivacions als països visitats. Els i les professionals d’aquesta escola han viatjat a França, Dinamarca, Itàlia, Turquia, Polònia, Portugal i Hongria per a aquests “job shadowings”. Especial atenció requereix la visita a un centre de inserció laboral per a joves amb necessitats educatives especials en Horsens, Dinamarca, ja que ha servit d’inspiració per a un programa educatiu per a l’alumnat de TVA (Transició a la Vida Adulta) del CPEE Miquel Burguera. El present curs 2022/2023 aquest alumnat realitza diferents tallers en els que presten serveis al personal del centre, com són la preparació d’esmorçars o la neteja de cotxes. Aquestos serveis ténen un preu, per la qual cosa, a més, l’alumnat aprén a gestionar els diners. Fins ara aquests programes estàn siguent un èxit.

La resta de mobilitats s’han dut a terme per a assitir a cursos, un per al reforç del coneixement de l’anglès, en Dublín, ja que és una ferramenta indispensable per a poder comunicar-nos amb la resta de centres que estàn al Programa Erasmus+, i un altre sobre la dislèxia en Bucarest.

El CPEE Miquel Burguera està satisfet amb el programa realitzat, encara que per diferents causes ha diferit en part al plantejat en 2020, ha sigut interessant per a poder reflexionar sobre la nostra pràctica professional i per a saber situar-nos respecte a altres països en quant a diferents aspectes com pot ser el nivell d’inclusió o la innovació educativa. Tant és així que està en marxa la realització del següent programa Erasmus+.