Manisa (Turquia)

MAMA

More active with modern arts

Aquesta vegada, els nostres companys Carolina i Albert van volar fins a Manisa en Turquia per a participar i conèixer el projecte MAMA (more active with modern arts) al llarg del lies compresos entre el 9 i 15 de maig. Durant cinc dies van participar de les activitats que formen aquest projecte i va recollir tota aquella informació rellevant per a millorar el nostre centre. Va ser un no parar de novetats, interrelacions i futures propostes, de les quals, els nostres companys van arribar molt satisfets i amb ganes de fer nous socis i nous Job Shadowing.

QUÈ ÉS PROJECTE MAMA?

Project MAMA és innovador i complementari amb la seva vessant artística, perquè art significa creativitat, i creativitat és la paraula clau de futur. Els joves han de participar en activitats relacionades amb l’art al llarg de la seva vida per enfortir el seu desenvolupament personal. L’art té un fort efecte terapèutic en el nostre cos. Pot regular la respiració i la pressió arterial, i també millora l’autoestima i l’autoexpressió, l’empatia, l’autodescobriment i la regulació de les habilitats de gestió del temps i l’espai. L’art dóna suport al desenvolupament sensorial i mental. És una excel·lent manera de millorar la integració i la comunicació entre els estudiants, especialment entre els alumnes amb autisme, dislèxia i dificultats d’aprenentatge.

D’altra banda, Project MAMA té una declaració social sobre les persones amb un desenvolupament normal que consumeixen majoritàriament el seu potencial creatiu passant el seu preuat temps a la televisió o un telèfon intel·ligent i els seus productes, com ara plataformes de xarxes socials, minijocs i fins i tot amb drogues. . Aquests obstacles que van ignorar són suficients per dirigir especialment els joves a camins equivocats en les seves edats crítiques, i les persones de la mà d’obra per desaprofitar el seu potencial per convertir-se en mà d’obra qualificada. També les persones que no estiguin involucrades en camps com les arts i els esports durant els seus períodes crítics no podran ser creatives i eficients per a una mà d’obra de qualitat.