Informació de la matrícula PAU extraordinària + dipòsit titol Batxillerat

Instruccions sol·licitud títol batxilleratInstruccions matrícula PAUHorari de les proves PAU 2023

Calendari sol·licitud títol batxillerat i matrícula PAU 2023 – Del 20 al 21 de Juny a Secretaria

Una vegada pagades les taxes, heu de portar tota la documentació degudament emplenada, a la secretaria de l’institut en horari de: 9:00 a 14:00

Full inscripció PAU