Xarxa llibres Val

XARXA LLIBRES

L'alumnat participant en el Programa del Banc de Llibres durant el curs 2023-2024 NO Haurà de presentar cap sol·licitud per a ser-ho durant el 2024-2025 perquè esta condició es manté, excepte si renúncia. En cas de renúncia, ho haurà de fer de manera explícita mitjançant sol·licitud habilitada a este efecte en al moment del lliurament dels llibres.

Les persones que vulguen participar en el Banc de llibres per primera vegada hauran de sol·licitar-lo d'acord amb el model de sol·licitud que consta en la web de la Conselleria o sol·licitar este document en el centre on es trobe matriculat l'alumne en el curs 2023-2024, entregar-lo degudament emplenat i firmat. El període de presentació de sol·licituds de participació en el Banc de Llibres finalitza l'11 de novembre de 2024. Els nous participants hauran d'entregar el lot complet de llibres. Si un alumne es trasllada de centre, entregarà els llibres en el centre en el que siga baixa. Si el lot de llibres no s'entrega complet, les famílies hauran de reposar el llibre extraviat.

xarxa23-24