Certificació de nivell A2 d’Anglés i Francés

Certificació de nivell A2 d'Anglés/Francés

A continuació es detalla el procediment per a la sol·licitud d'expedició de superació del nivell A2 d'Inglés i/o Francés a través de la prova homologada realitzada en el nostre centre.

Requisits:

  • Haver realitzat la prova de nivell A2 en el nostre centre.
  • Haver obtingut la qualificació d'APTE.

Procediment:

taxes certificació

Enviar la documentació a la secretaria del centre a través del formulari adjunt.

Formulari sol·licitud de certificació nivell A2

Amb aquest formulari haurà d'enviar el justificant del pagament de taxes i la sol·licitud de certificació de nivell A2. Una vegada revisada la seua sol·licitud es remetrà per correu ordinari a l'adreça indicada en la sol·licitud.

  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 30 MB.
    Debe adjuntar el justificante en pdf del pago de tasas
  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 30 MB.
    Debe adjuntar la solicitud de certificación de nivel A2 cumplimentada, en pdf.