Certificació Acadèmica

Sol·licitud de Certificació Acadèmica

 

A continuació es detalla el procediment per a la sol·licitud de certificacions acadèmiques i certificats a l'efecte de trasllat.

 

PROCEDIMENT:

TasaCertificacionAcademica_VAL

Enviar el justificant de pagament de les taxes a través del formulari següent:

  • Nivell acadèmic per al que sol·licita la certificació:
  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 5 MB.
    Ha d'adjuntar el justificant en pdf del pagament de taxes