KA1 Hacia el 2030

“HACIA EL 2030”

Amb la nostra mirada posada a l’escola inclusiva, ens basem en les noves metodologies com l’Aprenentatge per Projectes, per a implementar noves activitats que motiven al nostre alumnat, augmenten el seu rendiment acadèmic i milloren l’atmosfera de la nostra institució. Per això, hem triat com a tema vertebrador, sobre el qual volem aprendre, L’AGENDA 2030 PER Al DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, segons la resolució de l’ONU el 25 de setembre de 2015.

Creiem que un dels pilars essencials en aquesta oportunitat per al canvi, és l’educació. Ens sembla la millor eina per a la conscienciació i sensibilització de la societat.

L’Agenda 2030 formula 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible (*ODS); al seu torn, són tres les dimensions nomenades: Econòmica, Social i Mediambiental. Cal dir que la nostra proposta se centra en la dimensió social que abasta l’educació, inclusió, igualtat i solidaritat i la dimensió mediambiental, amb les quals hem seleccionat set dels 17 objectius de l’Agenda 2030.

Després de la formulació dels *ODS i les grans campanyes de difusió que s’estan organitzant, en l’IES Severo Ochoa volem formar-nos, juntament amb altres docents i escoles europees, per a unir-nos a aquest moviment i el gran desafiament que això suposa.

Hem apostat per la varietat de continguts. Tenim previstos huit cursos estructurats sobre diversitat i igualtat de gènere, sostenibilitat en l’educació escolar, de sensibilització cap a les diferents discriminacions, recursos sobre com usar la naturalesa com a aula, temàtica sobre el canvi climàtic, la salvació del planeta i recursos per a fer el centre més sostenible i saludable. Les seus de les formacions són tan diverses com Suècia, Finlàndia, Portugal o Estònia. A part d’això, diversos centres escolars per a aprendre de la seua experiència en el tema que ens ocupa-

Amb tot això, ens proposem:

– Aprendre sobre les actuacions per a l’aula sobre l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible juntament amb altres docents europeus i crear llaços amb altres escoles.

– Adaptar els continguts apresos a les metodologies col·laboratives inclusives que estem duent a terme.

– Adoptar mesures des del centre educatiu per a un bé comú, en el que als *ODS es refereix.

– Promoure la gestió sostenible del centre.

– Sensibilitzar, respecte a l’Agenda 2030 a la comunitat escolar i a l’entorn.

– Promoure a l’aula els valors que la consecució d’aqueixos objectius implica.

– Treballar la coordinació docent.

– Observar bones pràctiques del treball interdisciplinari en escoles europees experimentades

– Dinamitzar les classes augmentant la motivació de l’alumnat i l’augment del rendiment escolar.

– Donar protagonisme a l’alumnat en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

– Augmentar les competències lingüístiques del professorat participant.

– Introduir les TIC en les tasques que realitzem tant si són d’actualització com si són de nova creació.

– Fomentar l’adquisició de competències clau entre el nostre alumnat.

– Formar ciutadans europeus responsables, amb capacitat de servei i compromesos amb el seu entorn.

– Augmentar la implicació en aquest projecte dels docents de diferents departaments didàctics.

Tenim com a meta els següents resultats:

RESULTATS TANGIBLES:

 • Creació d’un projecte de 4t d’ESO i els materials pertinents.

 • Remodelació dels projectes ja existents en 2n i 3r d’ESO i els materials pertinents.

 • Creació d’un Comité de Sostenibilitat, futur Grup de Treball, dins del Pla Anual de Formació.

 • Creació de Protocols per a la Sostenibilitat.

 • Creació de presentacions, fullets i cartells per a la difusió del projecte.

 • Documents d’avaluació, mesurament d’impacte i gestió del projecte.

RESULTATS NO TANGIBLES:

 • Major conscienciació i compromís amb les qüestions mediambientals en el centre.

 • Canvis metodològics importants.

 • Docents amb millor gestió de l’aula.

 • Alumnat amb capacitat de servei.

 • Millora de l’atmosfera del centre.

A part de l’exposat, esperem crear nous vincles amb altres docents europeus que objectius comuns amb els nostres i que estiguen interessats a contribuir, amb la seua labor educativa, a conscienciar a la joventut, que serà la nostra societat del futur sobre la creació d’entorns sostenibles.

Pots trobar informació del projecte en la pàgina de la Comissió Europea , Erasmus+ *Project *Results *Platform. També hi ha més informació en la següent presentació.

Rosa Jurado

Coordinadora del Projecte