Atenció educativa domiciliària

formacion distancia

Davant la suspensió temporal de l'activitat educativa presencial, i seguint les instruccions de la Secretaria Autonómica d'Educació, establim el següent procediment amb l'objectiu de realitzar l'acompanyament educatiu telemàtic a l'alumnat de l'IES Severo Ochoa.

 • Amb caràcter general, la via de comunicació entre el docent i les famílies/tutors legals es realitzarà a través de la Web Família (https://familia2.edu.gva.es)
 • La plataforma que s'utilitzarà per l'organització de la formació en linia serà la plataforma que ofereix la Conselleria d'Educació, portal aules.
 • Les activitats formatives s'iniciaran la setmana del 23 de març.
 • De manera general, l'atenció docent telemàtica es realitzarà en horari lectiu matutí. De manera excepcional, davant causes raonables, es podran establir altres vies d'atenció educativa. En aquests casos s'enviarà un email al "03013224.secret@gva.es".

ACCÉS  A LA WEB FAMÍLIA

La Web Família (https://familia2.edu.gva.es) és el portal des d'on els pares o tutors legals podran realitzar el seguiment de la formació educativa i contactar amb els docents. Si no es disposa d'accés, el pare/mare o tutor legal de l'alumne/a haurà d'enviar un email a 03013224.secret@gva.es indicant "Sol·licitud web familia". El sol·licitant haurà d'estar registrat com a familiar de l'alumne/a i haurà d'especificar l'email de contacte. El centre com a responsable d'assegurar que el sol·licitant és tutor legal de l'alumne/a, podrà sol·licitar documentació acreditativa.

ACCÉS  A LA PLATAFORMA AULES

El portal aules (aules.edu.gva.es), es la plataforma e-learning de la ConsellerIa d'Educació.

L'accés de l'alumnat es realitza a través d'un nom d'usuari que coincideix amb el NIA i la contrasenya són les tres primeres lletres del cognom en minúscula seguides de la data de naixement en format DDMMAA. Per exemple, una alumna nascuda el 18 d'octubre de 2003 i anomenada Laura Pérez Sanchis tindrà com a contrasenya per181003.

El NIA està disponible en el carnet escolar de l'alumne/a i també està en el butlletí de notes.

 

ESTRUCTURA DELS CURSOS VIRTUALS

Quan accedisques al portal aules, trobaràs els següents cursos:

 • Curs tutoria. Gestionat pel tutor del grup i on es publicarà les informacions d'interés a tot l'alumnat del grup.
 • Per cada matèria tindràs un curs virtual (curs matèria). On el teu professor et presentarà les activitats formatives que hauràs de realitzar en les pròximes setmanes. No estaràs sols, com podràs comprovar tindràs eines (fòrums, xats...) on plantejar les teues consultes i on els teus companys/as i professorat col·laboraran mútuament per a resoldre-les.

L'estructura general del curs matèria serà:

 • Capçalera de la unitat formada per títol/imatge i introducció de 4-5 línies.
 • Fòrum de consultes. On el teu professor/a presentarà els continguts de la unitat i t'orientarà en els aspectes de major dificultat. A més, ací podràs plantejar els dubtes relacionats amb la unitat.
 • Arxius/enllaces de continguts relacionats amb la unitat.
 • Activitats formatives. Podran ser de tipus individual i/o col·lectiva.
 • Qüestionari on-line. Qüestionari d'autoavaluació per a verificar l'assimilació dels continguts.

CALENDARI D'ACTUACIONS

Amb caràcter general, tots els cursos matèria organitzen les seues activitats formatives telemàtiques quinzenalment segons el següent calendari.