Reunió amb famílies de 1ESO/ Reunión con familias de 1ESO

Benvolgudes famílies:

Una vegada començat el curs, ens posem en contacte amb vostès com a tutors/es del grup del seu fill/a per a saludar-los i manifestar el nostre desig de facilitar la col·laboració entre les famílies i el professorat per tal d’aconseguir que el procés d’ensenyament siga el més adequat possible.

Per tot això, els convoquem a la reunió general informativa amb les famílies de cada grup que tindrà lloc el dijous 29 de setembre de 2022 a les 18’30 en les aules següents:

1ESO A
Raquel Pérez aula 106
1ESO B
Antonio Moya aula 104
1ESO C
Juan Antonio Olmedo aula 102
1ESO D
Antonio Sánchez aula 105
1ESO E
Ana Hernández aula 103

Recomanem l’assistència d’un progenitor per família. Les sessions tindran una durada aproximada de 60 minuts. L’accés se realitzarà per la porta principal de l’Avinguda Costa Blanca.

Els preguem que confirmen la seua presència o absència al tutor-a a través de Webfamilia.

Sense un altre particular i esperant la seua assistència, reben una cordial salutació.

Alacant, 23 de setembre de 2022

El/la tutor/a
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Estimadas familias:

Una vez comenzado el curso, nos ponemos en contacto con ustedes como tutores/as del grupo de su hijo/a para saludarles y manifestar nuestro deseo de facilitar la colaboración entre las familias y el profesorado para conseguir que el proceso de enseñanza sea lo más adecuado posible.

Por todo ello, les convocamos a la reunión general informativa con familias de cada grupo que tendrá lugar el jueves 29 de septiembre de 2022 a las 18’30 en las aulas siguientes:

1ESO A
Raquel Pérez aula 106
1ESO B
Antonio Moya aula 104
1ESO C
Juan Antonio Olmedo aula 102
1ESO D
Antonio Sánchez aula 105
1ESO E
Ana Hernández aula 103

Recomendamos la asistencia de un progenitor por familia. Las sesiones tendrán una duración aproximada de 60 minutos. El acceso se realizará por la puerta principal de la Avenida Costa Blanca.

Les rogamos que confirmen su presencia o ausencia al tutor-a a través de Webfamilia.

Sin otro particular y esperando su asistencia, reciban un cordial saludo.

Alicante, 23 de septiembre de 2022

El/la tutor/a