Proves de recuperació de matèries pendents

Les proves internes de recuperació de matèries pendents de 1r de Batxillerat tindran lloc durant els dies 26 al 29 de setembre d’acord amb el calendari segúent. Les matèries pendents d’ESO en les assignatures de Biologia i Geologia, Física i Química i Matemàtiques també podran recuperar-se en aquestes proves. Calendari ací.