Ir a la barra de herramientas

Dinamització d’esplais/ Dinamización de recreos

Hiu comença el projecte de dinamització dels patis que coordina l’equip TEI de l’institut. Alumnat de 3ESO i de 1BATX farà de “dinamitzador” de l’alumnat de 1ESO durant els esplais amb la intenció de promoure l’activitat esportiva, el companyerisme i l’empatia. Els observadors tractaran d’involucrar a l’alumnat aïllat o amb possibles relacions tòxiques per tal de millorar la convivència al centre.

Hoy comienza el proyecto de dinamización de patios que coordina el equipo TEI del instituto. Alumnado de 3ESO y 1BATX hará de “dinamizador” del alumnado de 1ESO durante los recreos con la intención de promover la actividad deportiva, el compañerismo y la empatía. Los observadores tratarán de involucrar al alumnado aislado o con posibles relaciones tóxicas para tratar de mejorar la convivencia en el centro.