Proves d’idiomes a l’EOI

En breu s’obrirà la matriculació de l’alumnat lliure per a dur a terme la prova unificada de certificació dels nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2021. L’alumnat que complisca 16 anys durant el 2021 pot participar en aquestes proves. Per a més informació podeu consultar la página de l’Escola d’Idiomes d’Alacant o la de la Conselleria.