Nou projecte d’aulari d’Infantil

La Junta de Govern local de l’Ajuntament de Dénia ha aprovat, dimecres, 24 de març, el projecte de construcció del nou aulari d’educació infantil i el gimnàs del col·legi públic Pou de la Muntanya, una actuació inclosa en el programa d’inversions per a la construcció i reformes d’infraestructures educatives de la Generalitat Valenciana, conegut com a Pla Edificant.

El disseny de la nova infraestructura, realitzat per “Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, SL” mostra dos peces en forma de L amb funcions diferenciades. D’una banda, la sala esportiva o gimnàs i d’una altra, els espais destinats a educació infantil. En la disposició dels espais s’ha tingut en compte tant la funcionalitat com la comoditat, buscant la millor orientació per garantir una bona il·luminació i ventilació, potenciant l’estimulació sensorial de l’alumnat amb les formes i el colorit i amb respecte per l’arbrat existent.

Més detalladament, es preveu la construcció de huit aules d’infantil -6 per al segon cicle i 2 per a primer cicle-, una aula multiús, una aula d’equips docents i una altra de grup petit, a més del gimnàs. L’espai d’educació infantil es completa amb un pati de joc amb una zona de jocs homologats sobre paviment de cautxú.

Quant al gimnàs, l’estructura sobreeixirà de l’horitzontalitat de la resta en forma de gran lluerna que dotarà de llum natural l’interior de la sala. Esta elevació de la coberta permetrà guanyar volum en la peça. El gimnàs tindrà connexió directa amb les pistes poliesportives exteriors i al seu interior es proposa preparar un dels murs per a la instal·lació d’un rocòdrom.

La nova edificació es projecta en planta baixa. La idea és que els diferents espais docents i de serveis estiguen units a través d’una coberta que unifica tot i crea, alhora, unes zones de pati exterior cobert. El hall d’accés és el mateix pati cobert de la zona infantil, que connecta la zona d’aulari amb el gimnàs. En este hall es disposaran els espais d’ús comú.

Es crearà un accés propi per a educació infantil pel vial de vianants de la cara nord, alhora que es manté l’entrada actual al centre.

La nova infraestructura es construirà sobre una superfície de 1.240,09 metres quadrats ocupats ara per la pista poliesportiva de l’oest i dos edificis auxiliars, que es demoliran. Les funcions d’estos espais seran assumides en la nova edificació, que contemplarà, per tant, un magatzem per al gimnàs, amb accés des del pati; uns lavabos també amb accés directe des del pati i la sala de l’AMPA, amb accés independent perquè es puga utilitzar sense necessitat d’accedir al centre.

La ubicació de la nova construcció permetrà la realització de les obres sense interferir en el funcionament del centre. Una vegada finalitzades, les sis unitats d’infantil situades ara en El Rodat, es traslladaran al nou aulari del Pou.

El termini d’execució previst per a les obres, que encara han d’eixir a licitació, és de 8 mesos i el pressupost de l’actuació ronda els 1,6 milions d’euros.