Beques

BEQUES DE MENJADOR

L’alumnat que vulga sol·licitar beca de menjador haurà de presentar la sol·licitud de l’annex de la resolució amb les dades les dos progenitors i signada pels dos. S’ha d’adjuntar la fotocòpia del DNI/passaport/NIE dels dos sol·licitants al costat de la sol·licitud de la beca, així com qualsevol documentació que certifique alguna de les situacions contemplades en l’annex en cas de marcar-la.

Modelo-Recurso-Comedor

23/10/23 Publicats els llistats definitius, les persones interessades tindran un termini d’un mes, per a presentar un recurs de reposició adjuntant, en el mateix centre educatiu, el model d’al·legació i la documentació que estimen adequada. L’horari d’atenció són els dimecres de 9.00-10.00.

BECA DE TRANSPORT

L’alumnat que vulga sol·licitar beca de transport haurà de presentar la sol·licitud de l’annex de la resolució amb les dades les dos progenitors i signada pels dos. Estes beques estan associades ÚNICAMENT als que visquen en la localitat de San Antonio de Benagéber.

BECA DE MATERIAL ESCOLAR

Estes beques estan associades ÚNICAMENT als beneficiaris del 100% de la beca de menjador escolar.

INFORMACIÓ SOBRE LA BECA DE MATERIAL

Información-beca-de-material

15/11/23: IMPRESO A CUMPLIMENTAR PARA PRESENTAR EN EL CENTRO JUNTO CON LA FACTURA (10 días hábiles)

beca-de-material