Després de revisar l’alumnat matriculat en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes en el IES L’Estació en el qual hi ha dos grups (un en torn de matí i altre en torn de vesprada), i una vegada  aplicats el criteris aprovats per el Consell Escolar del centre per seleccionar els alumnes que van en un grup o en un altre que són:

  • Alumnes que tindrà preferència per accedir al grup de SMX de matí
  • Alumnes amb informes oficials que justifiquen la seua assitència en el grup de matí
  • Ser esportista d’elit, amb la corresponent publicació en el DOGV.
  • Resta d’alumnes per orde de nota publicada en la llista d’admesos, tenint en compte els distints tipus d’accés.

S’ha determinat la següent distribució d’alumnes per torn:

LLISTAT-1r-SMX-MATI-VESPRADA