El dimecres 6 de setembre de 2023, es procedirà a l’acte públic i presencial d’adjudicació de places vacants disponibles als cicles formatius en IES L’Estació.
L’acte tindrà lloc al CIC del barri de Sant Rafel, atès que el centre està de trasllat.

Ubicació: https://goo.gl/maps/E6HFj5Z89TY3Yn3L9

Podran presentar-se tots els que estiguen a les llistes d’espera dels corresponents cicles formatius. L’acte d’adjudicació serà:

  • A les 9:30h per a cicles de grau mitjà
  • A les 10:15h per a cicles de grau superior

A continuació, podran presentar-se tots aquells que hagen participat al procés d’admissió i no estan en les nostres llistes d’espera. L’acte d’adjudicació serà a les 10:45h i accediran a les places que no
s’hagen cobert en l’adjudicació anterior.

Els candidats que no estiguen en llista d’espera, han de portar la següent documentació per a poder participar

  • Còpia segellada de la sol·licitud d’admissió.
  • DNI.
  • Requisit acadèmic, original, on aparega la nota mitjana.

Direcció IES L’Estació