Admissió Cicles Formatius 2023-2024       


Ja està publicada la RESOLUCIÓ del director general de Centres Docents, per per la qual s’estableix el calendari d’admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica,
per al curs 2023-2024.