MOBILITAT FRANÇA

MOBILITAT FRANÇA

L’IES L’Estació continua, durant el curs 2022-2023, en el programa Erasmus+. És la primera vegada que el centre participa en mobilitats d’ESO i Batxillerat. En aquest cas, plantegem un projecte que incideix en la importància de la internalització del nostre centre i mitjançant el qual es posa en valor el patrimoni històric, cultural i social de la nostra ciutat.

France Vectores por VecteezyAquest projecte Erasmus+ es realitza conjuntament amb el Lycée L’Escaut de la ciutat francesa de Valenciennes (Hauts-de-France) i està coordinat pel departament de francés del nostre centre.

Aquesta mobilitat Erasmus consisteix en una estada a Valenciennes i en la recepció d’aquest alumnat a Ontinyent. L’allotjament es realitza en famílies i, per tant, és necessari el compromís de l’alumnat participant i de les respectives famílies per tal d’acollir l’alumnat francés a Ontinyent.

Per tal de seleccionar l’alumnat participant s’aplicarà el barem següent i s’hauran de complir tots els requisits que es troben a continuació.

BAREM

1. EXPEDIENT ACADÈMIC: 35 PUNTS

A- Nivell de francés: 10 punts

a. Nivell A2: 5 punts

b. Nivell B1 o superior: 10 punts

B- Nivell d’altres llengües: 10 punts

a. Certificat oficial A2: 2

b. Certificat oficial B1: 3

c. Certificat oficial B2: 4

d. Certificat oficial C1 o superior: 5

C- Nota mitjana del curs anterior: 15 punts

2. REPTE: 30 PUNTS

A- L’aspirant ha de presentar una carta motivacional on expressarà els motius pels quals pensa que hauria de ser un dels participants.

B- A més, ha de fer una proposta en format vídeo de com explicaria a un auditori de gent estrangera, en un màxim de 5 minuts de temps, en què consisteix una de les festes d’Ontinyent (origen, actes, dates, etc.). S’ha d’incloure un lema. Es valoraran aspectes com la creativitat, la concreció, la qualitat del contingut i el lema.

El repte (tant la carta motivacional com el vídeo) es presentarà en francés, com a molt tard el 23 de setembre de 2022 i s’enviarà a: erasmus@iestacio.com

3. PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE: 10 PUNTS

Es valorarà el grau d’implicació en la realització del projecte. L’alumnat que no estiga matriculat en l’assignatura de Francés I realitzarà reunions periòdiques amb el departament per tal de demostrar la seua implicació en el projecte.

4. ENTREVISTA PERSONAL: 10 PUNTS

L’alumnat respondrà a una sèrie de preguntes personals que li formularà una comissió de baremació per determinar el seu grau de compromís i d’aprofitament.

5. INFORME DE L’EQUIP DOCENT: 15 PUNTS

Es traurà la mitjana de les notes dels membres de l’equip docent. Es valorarà especialment la nota de les competències d’emprenedoria, iniciativa personal i autonomia.

6. RESERVA DE PLACES MOTIUS SOCIOECONÒMICS (RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL): 10%

En cas de no presentar-se cap candidat/a aquesta plaça se sumarà a les anteriors.

REQUISITS

  1. Ser alumne o alumna del centre de 1r de Batxillerat.
  2. No haver tingut problemes de disciplina anteriorment.
  3. No haver sigut beneficiari de cap beca Erasmus en els darrers tres cursos.
  4. Haver entregat la sol·licitud (link de descàrrega) en data i forma correcta: divendres 16 de setembre de 2022 en la secretaria del centre.
  5. Haver presentat el repte en el termini indicat: divendres 23 de setembre de 2022 per correu electrònic.
  6. Que l'alumne o alumna i la seua família assumisquen el compromís d'acollir una persona quan rebem la visita dels altres centres educatius europeus participants.
  7. Assistir a les reunions d’alumnat o de famílies que es convoquen o justificar-ho de forma fefaent.
  8. Compromís de no desvincular-se del projecte en els 12 mesos de durada.

*S’entén que aquests requisits no només s’hauran d’acomplir per a participar en el projecte sinó també per a romandre dins. Això vol dir que el seu incompliment podria redundar en l’exclusió de l’alumne o alumna que hi participe.