JAM videojocs (concurs Nadal)

El passat 21 de desembre es va celebrar una JAM de videojocs en la qual l’alumnat participant, per grups, va haver de desenvolupar durant 5 hores un videojoc partint de zero utilitzant el programari i eines de disseny que consideraren adequats.

L’experiència va ser molt positiva ja que es va posar en pràctica no sols la part tècnica mitjançant els coneixements adquirits pels integrants de cada equip i l’ús d’intel·ligència artificial com a ajuda per a la codificació i generació de gràfics sinó també altres aspectes com la creativitat i el treball en equip.