Últimes notícies Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Tal com s’indica en la nota de premsa de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport del dia 25 de març de 2020:

  • El calendari escolar es manté tal com estava previst. Per tant, l’alumnat d’ESO, Batxillerat i FP finalitzarà el curs el 16 de juny.
  • El curs continua amb la formació a distància mitjançant el Plan MULAN. La incorporació a les classes presencials dependrà de l’alerta sanitària.
  • Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) es realitzaran entre el 22 de juny i el 10 de juliol.
  • La duració de les FCT que per regla general és de 400 hores, passa de manera excepcional al mínim que es preveu en la normativa bàsica: 220 hores. D’altra banda, s’ha integrat les FCT en el mòdul de Projecte Final de Cicle.
  • Les proves d’accés a FP de Grau Mitjà o Superior s’ha acordat posposar-les. La seua data de realització dependrà del que indiquen les autoritats sanitàries.

Podeu veure totes les últimes notes de premsa de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en: http://www.ceice.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/ap_notas_prensa?busquedaorganismo=3.05