Proves d’idiomes. 2020

Proves homologades per a l’obtenció del Certificat de Nivell Basic de les llengües: anglès i francès.

Es poden inscriure:

  • Alumnes que cursen Educació Secundària i Formació Professional en el centre
  • Tindre més de 16 anys o complir-los en 2020
  • La instància s’arreplega en Consergeria i es presentarà a Secretaria.

Que s’obtè:

  • Certificat de Nivell Basic en la llengua de la que t’examines.
  • Possibilitat d’accès a Nivell Intermig en l’Escola Oficial d’Idiomes.

Estructura de la prova:

  • S’avaluaran 4 habilitats: Comprensió escrita, Comprensió Oral, Expressió Escrita i Expressió Oral.
  • Currículum: Es basarà en el Decret 155/2007, de 21 de setembre, que regula les ensenyances d’idiomes de règim especial.
  • La normativa la podeu trobar a l’ORDRE 20/2011 de 24 d’octubre de la Conselleria d’Educació Formació i Ocupació (o preguntant a Caporalia)

 

Per a superar la prova:

  • Caldrà obtindre almenys el 60% de la puntuació total possible en cadascuna de les 4 habilitats.
  • El percentatge obtingut en cada una de les habilitats de la que consta la prova homologada se li sumarà un 10% només en el cas que l’alumne/a haja obtingut una qualificació igual o superior a 7 en l’idioma estranger en el curs anterior.

Calendari:

Inscripció 8-14 de gener
Llista d’alumnes admesos 15 de gener
Esmena de sol.licituds fins 29 de gener
Llistat definitiu d’alumnat admés 22 de gener
Celebració de la prova 6 de febrer a les 11:30 (Anglés)
11 de febrer a les 11:30 (Francés)
Llista d’aprovats Dijous 28 de febrer
Enviament d’estadístiques a Conselleria Abans del 31 de març