Procés de selecció per professors i professores per a la concessió d’una beca de mobilitat Erasmus+

Es convoca procés de selecció de professors i professores de l’IES RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO per a la concessió d’una beca de mobilitat ERASMUS+ per a formació en països de la unió europea en modalitat aprenentatge per observació (JOB SHADOWING).

Es convoca procés per a la selecció de:

Un professor/a que estiga impartint cicles de grau mitjà o FP bàsica per a una formació per observació (Job shadowing) de cinc dies dins del programa Erasmus 2023-1-ES01-KA121-VET-00012714. La formació començarà el 20 de maig aproximadament i consistirà en visitar i assistir a classes de l’escola del nostre soci europeu a Montpelier, França El professor/a seleccionat acompanyarà en el viatge d’anada als alumnes de cicle de grau mitjà que aniran a fer par de les FCT, duguen a terme també la tasca de presentació dels alumnes a les empreses i signatura de convenis de pràctiques.

Com a objectiu, en aquestes beques perseguim donar a conéixer la metodologia, els materials i coneixements dels professors i professores europeus a l’aula i/o al taller, També, immersos com estem en nostre centre en la implantació de la formació professional dual, aquesta mobilitat de professorat ens permetrà aprofundir en el coneixement del sistema de formació professional dual a Europa.

Aquestes beques consten d’una ajuda per a viatge, manutenció i allotjament.

L’estada es realitzarà durant el curs escolar 23/24

Per a participar en el procés, s’haurà d’entregar la sol·licitud de participació en la Secretaria del Centre abans del 23 de març de 2024.

 Criteris de selecció de professorat

  • Requisit indispensable: Ser professor/a de l’IES Rascanya dins de l’àmbit educatiu on la beca està dirigida.
  • Coneixement d’idiomes del país visitat: B2 o superior: 15 punts,
  • Altres idiomes: Anglès B2 o superior: 10 punts.
  • Implicació en projectes Erasmus en el centre: Màxim 10 punts

 Comité de selecció

 Per al procés de selecció dels alumnes i professors se crearà un comitè de professors format per:

-El Director del Centre, en qualitat de President.

-El Cap d’Estudis de cicles , en qualitat de Secretari.

-El Cap d’estudis de ESO i Batxiller, en qualitat de vocal.

Qualsevol incidència no recollida en la present convocatòria la resoldrà el Comité de Selecció.

Els participats es comprometen a realitzar un pla de difusió de la mobilitat en el departament, centre i els alumnes

Sol·licitud de participació

Instància per al professorat