Procés de selecció de professors i professores de l’IES Rascanya

ES CONVOCA PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROFESSORS I PROFESSORES DE L’IES RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO PER A LA CONCESSIÓ D’UNA BECA DE MOBILITAT ERASMUS+ PER A FORMACIÓ EN PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA EN MODALITAT APRENENTATGE PER OBSERVACIÓ (JOB SHADOWING).

Es convoca procés per a la selecció de:

  • Un professor/a que estiga impartint cicles de grau mitjà o FP bàsica per a una formació per observació (Job shadowing) de cinc dies dins del programa Erasmus 2020-1-ES01-KA120-VET-000095667 . La formació començarà el 15 de maig aproximadament i consistirà en visitar i assistir a classes d’alguna de les escoles dels nostres socis europeus a: Hasselt, Bèlgica o Montpelier, França o Seinäjoki, Finlàndia. El professor/a seleccionat acompanyarà en el viatge d’anada als alumnes de cicle de grau mitjà que aniran a fer par de les FCT als països en qüestió, duguent a terme també la tasca de presentació dels alumnes a les empreses i signatura de convenis de pràctiques
  • Dos professors/es de ESO o Batxiller per a una formació per observació (Job shadowing) de cinc dies dins del programa Erasmus 2021-1-ES01-KA120-SCH-000043575. Els professors/res interessats/des podran proposar un centre educatiu dins de la Unió Europea per a realitzar el període d’aprenentatge per observació en qualsevol de les etapes educatives en les quals el professor/a en qüestió es trobe impartint classes.

Com a objectiu, en aquestes beques perseguim donar a conéixer la metodologia, els materials i coneixements dels professors i professores europeus a l’aula i/o al taller, També, immersos com estem en nostre centre en la implantació de la formació professional dual, aquesta mobilitat de professorat ens permetrà aprofundir en el coneixement del sistema de formació professional dual a Europa.

Aquestes beques consten d’una ajuda per a viatge, manutenció i allotjament.

Com a objectiu, en aquestes beques perseguim donar a conéixer la metodologia, els materials i coneixements dels professors i professores europeus a l’aula i/o al taller, També, immersos com estem en nostre centre en la implantació de la formació professional dual, aquesta mobilitat de professorat ens permetrà aprofundir en el coneixement del sistema de formació professional dual a Europa.

Aquestes beques consten d’una ajuda per a viatge, manutenció i allotjament.

L’estada es realitzarà durant el curs escolar 22/23.

Per a la selecció dels candidats es formarà un tribunal que tindrà en compte els següents criteris:

A) Requisit indispensable: Ser professor/a de l’IES Rascanya dins de l’ambit educatiu on la beca està digirida.

B) Coneixement d’idiomes del país visitat: B2 o superior:15 punts,

C) Altres idiomes: Anglés B2 o superior: 10 punts.D) Implicació en projectes Erasmus en el centre: Màxim 10 punts

D) Implicació en projectes Erasmus en el centre: Màxim 10 punts

Instància de participació

Per a descarregar-la, fes clic en la imatge

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es realitzarà la selecció per un comité que estarà compost per:

  1. El Director del Centre, en qualitat de President.
  2. El Cap d’Estudis de cicles , en qualitat de Secretari..
  3. El Cap d’estudis de ESO i Batxiller, en qualitat de vocal.

Qualsevol incidència no recollida en la present convocatòria la resoldrà el Comité de Selecció.

Els participats es comprometen a realitzar un pla de difusió de la mobilitat. en el departament, centre i els alumnes