Llibres curs 23/24

Llistat de libres que es faran servir al curs 23/24 en les diferents assignatures. Si alguna asignatura no consta al llistat és perquè no es fa servir cap libre.