Procediment per sol·licitar certificats acadèmics/títols:

  1. Facilitar a secretaria les dades acadèmiques i personals de la persona interessada.
  2. Pagar les taxes corresponents emplenant el formulari del model 046. Enllaç a l’imprès: https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/
  3. Presentar en secretaria el formulari i el justificant d’haver abonat les taxes.
  4. Acudir a secretaria personalment a replegar el certificat/títol o una persona degudament autoritzada. Les tramitacions de certificats requereixen mínim dos dies des del moment en què es fa la sol·licitud. En el cas del títols s’avisarà a la persona quan estiga disponible.

Contacte i horari:

Correu electrònic: 12000480.secretaria@edu.gva.es

L’horari d’atenció al públic és de 9:00 a 14:00 hores.

Administratius del centre:

  • Fernando Tur Llopis
  • Carolina Herrera Sanz
  • Carlos Roig Ferreres