XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d’un banc de llibres i altres materials per a l’alumnat d’Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica als centres docents públics i privats-concertats de la Comunitat Valenciana.

XarxaLlibres és un programa cofinançat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, les Diputacions i els Ajuntaments.


COM ES PARTICIPA EN EL BANC DE LLIBRES?

Tot l’alumnat que ha participat en el programa del banc de llibres curs 22/23 i que compleixi les següents condicions serà usuari del banc de llibres per al curs 23/24:

L’alumnat de 1r de Batxillerat que passa a 2n de Batxillerat i que al curs 21/22 va formar part del programa també participarà del programa del banc de llibres per al curs 23/24 sempre que cedeixi els llibres que ha fet servir a 1r de Batxillerat.

L’alumnat que no ha participat abans en XarxaLlibres pot demanar ser usuari per al curs següent. Per això és necessari fer dues coses:

  • Cedir al centre els llibres que ha fet servir el curs 22/23. Aquests llibres han d’estar en bon estat, folrats i esborrats. En el moment de cedir els llibres ha de portar emplenat el document següent: LLIURAMENT DE LLIBRES DE TEXT. El lliurament dels llibres s’ha de fer el dia que s’entreguen les notes.
  • Sol·licitar la incorporació a XarxaLlibres. Aquest és un tràmit telemàtic. ACCÉS A LA PETICIÓ TELEMÀTICA.

Es pot consultar tota la normativa referent a XarxaLlibres a l’enllaç següent: NORMATIVA XARXALLIBRES

ELS LLIBRES CORRESPONENTS AL CURS 23/24 ES REPARTIRAN DURANT ELS PRIMERS DIES DEL MES DE SETEMBRE. PUBLICAREM EN AQUESTA WEB ELS DIES DE RECOLLIDA.


NORMES D’ÚS DELS LLIBRES DE TEXT

  1. Heu de tindre cura dels llibres, ja que s’han d’utilitzar el curs vinent.
  2. Els llibres s’han de folrar.
  3. Poseu el nom de l’alumne en llapis per la part de dins. Per la part de fora podeu posar una etiqueta per damunt del folre.
  4. No subratlleu ni escriviu als llibres amb bolígraf, retoladors, etcètera.
  5. Per a tornar els llibres al finalitzar el curs és imprescindible que estiguin folrats i esborrats.
  6. Els llibres que no compleixin amb les normes anteriors o estiguin deteriorats no seran acceptats al final del curs.

Coordinadora XarxaLlibres

Equip Directiu