Història del centre

trencadís

El 17 d’octubre de 1955 van començar les classes en el precursor del nostre centre, l’Institut Laboral Ramón Cid, el nom del qual es deu al que era llavors alcalde i farmacèutic de la ciutat.

L’Institut de Batxillerat, en la seva actual ubicació, inicia les seves classes l’any 1980. En 1984 es construeix l’edifici de la sala d’actes i s’inaugura oficialment el centre.

Com a conseqüència de la generalització de la LOGSE, l’any 1997 els alumnes de 7è i 8è d’EGB passen als Instituts. Per fer front a la nova situació, es decideix traslladar a l’alumnat del Col·legi Jaume I al Col·legi Marquès de Benicarló, i afegir les instal·lacions del Col·legi Jaume I a l’Institut Ramón Cid.

L’actual IES Ramón Cid sorgeix, per tant, de la fusió de dos centres, el Col·legi d’EGB Jaume I i l’antic Institut de Batxillerat Ramón Cid.

Es troba situat als afores de Benicarló, lluny del soroll del centre urbà, envoltat de zones residencials i horts. Des d’algunes de les seves aules es gaudeix d’una extensa panoràmica amb la mar Mediterrània al fons. Els patis aconsegueixen una superfície de 16.000 m2 i inclouen una considerable zona enjardinada.

Consta de cinc edificis:

  • Un edifici procedent de l’antic IB Ramón Cid.
  • Un edifici procedent de l’antic Col·legi Jaume I.
  • Un edifici annex, on es troben alguna aules, d’informàtica, laboratori d’idiomes, i sala d’actes.
  • Un petit edifici amb dues aules, antigament dedicat a Educació Especial i que actualment acull dos cicles formatius.
  • Un gimnàs.

Disposa de 30 aules grans, 5 aules de desdoblament i altres 20 recintes amb finalitats específiques: Sala d’Actes, Biblioteca, Gimnàs, Laboratori d’Idiomes, de Ciències Naturals, de Física i Química, Sala de Reunions, Aules de Vídeo, de Tecnologia, d’Informàtica, de Dibuix i de Música. Disposa també de 4 pistes poliesportives. La Biblioteca està dotada d’uns 6.000 volums i està informatitzada. També disposa de menjador escolar on cada dia dinen al voltant de 100 alumnes.

Els col·legis de primària que corresponen a la nostra zona d’adscripció són el CEIP Marquès de Benicarló, el CEIP Ángel Esteban i el CEIP Felicinda Collell de Càlig.