Menjador i transport escolar

HORARI I FUNCIONAMENT SERVEI MENJADOR: 

L’horari del menjador és per a 1r d’ESO a les 13:55h de dilluns a divendres. I, per a la resta de cursos, s’estableixen diferents torns: 

Dilluns i dimarts:  

 • 13:55h: 1r d’ESO 
 • 15:10h: 2n, 3r i 4t d’ESO 

Dimecres: 

 • 13:55: 1r i 2n d’ESO 
 • 15:10h: 3r i 4t d’ESO 

Dijous i divendres: 

 • 13:55h: 1r d’ESO i 2n d’ESO 
 • 14:30h: 3r i 4t d’ESO  El funcionament del menjador escolar està supervisat per la Directora i l’encarregat/da del menjador, la cuinera i 5 monitor/es. Les faltes de disciplina durant el servei de menjador escolar es sancionen segons el Decret 195/2022, de 11 de novembre, del Consell. En primera instància actuaran per corregir el mal comportament la cuinera i els i les curadors/es. Si el mal comportament persisteix o és molt greu, actuarà la comissió de convivència. 

 


HORARI I FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’AUTOBÚS: 

El transport escolar surt de Càlig a les 7:30 (tots els cursos) i té diferents torns de sortida de l’institut, segons el curs i el dia: 

Dilluns i dimarts: 

Marxa de l’institut: 

 • 15:30h: 1r ESO, 2n, 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n Batxillerat (Bus 1 i 2) 

Dimecres: 

Marxa de l’institut en dos torns: 

 • 14:30h: 1r i 2n d’ESO (Bus 1) 
 • 15:30h: 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n Batxillerat (Bus 2) 

Dijous i divendres: 

Marxa de l’institut en dos torns: 

 • 14:30h: 1r i 2n d’ESO (Bus 1) 
 • 15:00h: 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n Batxillerat (Bus 2) 


Les faltes de disciplina durant el servei de transport escolar es sancionen segons el Decret 195/2022, de 11 de novembre, del Consell, a banda de les possibles mesures legals que puga prendre l’empresa responsable del servei.