Portfolio

Logotip Portfolio

Què és? 

Testimonis

"És un document individual proposat pel Consell d'Europa que pretén desplegar el MECR (Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües), amb la finalitat de registrar les llengües que coneixen els seus parlants, els nivells que en tenen assolits, la forma en què s’hi han aprés aquestes llengües, així com les pròpies experiències lingüístiques.
D’una banda, és un document que posa de relleu el valor del plurilingüisme i, d’una altra, proposa els objectius personals d'aprenentatge a curt i/o llarg termini.
En el nostre centre, el Porfolio és el motor que coordina les assignatures lingüístiques curriculars, amb l’objectiu de fer-ne un tractament integral, des d'una perspectiva comunicativa, i amb la finalitat cooperativa que facilita el desenvolupament de diversos projectes interdisciplinaris."
MORE INFORMATION

Notícies

Projecte Portfolio Seleccionat

20 de maig de 2021

Comment pouvons-nous améliorer notre lycée? Com podem millorar el nostre centre? Le’ts improve our school! El projecte de Portfolio de 4t d’ESO d’enguany, Com podem millorar el nostre centre?, ha sigut seleccionat pel CEFIRE (Centre de Formació, Innovació i Recursos … Llegir més

Motivation activities

2021-2022 26 de setembre Dia Internacional de les Llengües d’Europa. 3r d’ESO 2020-2021 21 de gener Dia Internacional de la Llengua Materna 4t d’ESO.       2019-2020 26 de setembre Dia Internacional de les Llengües d’Europa                 4t d’ESO  

Projets Interministériels

 Cours / Curs / Course Projets / Projectes/ Projects 2020-21 Si tinguérem les portes obertes, no caldria obrir les finestres (3r d’ESO) Com podem millorar el nostre centre? (4t d’ESO) … Llegir més

Et pourquoi? / I per què? / And why?

What is the European Language Portfolio? David Little Explain La fuerza de Babel: “La riqueza del lenguaje”

e-PEL: Porfolio electrònic

e-PEL Vídeos tutorials Com obrir el meu e-PEL (vídeo 1)