Recollida Títols

Títols ESO (Educació Secundària Obligatòria)

En la Secretària del centre, podeu recollir els títols de:

  • ESO, des de 1999/2000 fins a 2018/2019
  • ESO, curs 2019/2020

Els alumnes que se graduaren en ESO en el curs acadèmic 2019-2020 poden passar per la secretaria del centre

Per recollir el títol es necessari la presència de l’alumne
amb en DNI, NIE, Passaport…
Horari Secretaria de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h

 

Títols FPB (Formació Professional Bàsica)

En la Secretària del centre, podeu recollir els títols de:

Títols Batxillerat

En la Secretària del centre, podeu recollir els títols de:

  • BUP, des de 1995/1996 fins a 2001/2002
  • BATXILLERAT, des de 2002/2003 hata 2018/2019 (extraordinària)
  • BATXILLERAT, Curs 2019/2020
  • BATXILLERAT, curs 2021/2022

Títols Cicles Formatius

En la Secretària del centre, podeu recollir els títols de: