Certificats Acadèmics

IMPORTANT

  • Per al pagament de les taxes, veure l'apartat de Taxes.
  • El justificant de pagament, només serà necessari per als certificats de Batxillerat i Cicles Formatius

Els certificats de secundària no es paguen.

Una vegada sol·licitat el certificat, t'informarem del termini de lliurament.

pen-428305_1920