Certificats Acadèmics

IMPORTANT

  • Per al pagament de les taxes, veure l'apartat de taxes.
  • El justificant de pagament, només serà necessari per als certificats de Batxiller i Cicles Formatius

Els certificats de secundària, no es paguen.

Una vegada sol·licitats, t'informem del termini de lliurament.

Pluma y documento