Practicum

Practicum del Màster de Secundària

29 de setembre de 2021

L’IES Puçol  ha sigut seleccionat com a centre de pràctiques del Màster del Professorat de Secundària i col·labora amb diverses universitats públiques i privades.

Coordinadora del Practicum de l’IES Puçol: Flor Borja Calle

 

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/practicum-del-master-de-secundaria
https://www.universidadviu.com/es/master-profesorado-secundaria-cap
https://www.uchceu.es/estudios/posgrado