Títols i duplicats de títols

TÍTOL DE SECUNDÀRIA

 • Sol·licitud específica de títols (ACÍ)
 • fotocòpia DNI

DUPLICAT TITOL SECUNDÀRIA

 • Sol·licitud específica de títols (ACÍ)
 • Taxa (veure apartat 'TAXES') i justificant de pagament.
 • Fotocòpia DNI

TITOL O DUPLICAT DE BATXILLERAT O DE CICLES FORMATIUS

 • Sol·licitud específica de títols (ACÍ)
 • Taxa (veure apartat 'TAXES') i justificant de pagament.
 • Fotocòpia DNI.

IMPORTANT

 • S'ha de presentar per recollir-lo, quan s'indique, el DNI de l'interessat
 • Si no ho recull el mateix interessat:
  • Presentar l'autorització corresponent.
  • Presentar la fotocòpia de l'DNI de l'interessat.
  • Presentar el DNI de la persona que recull el títol
scroll-32278_1280