Títols i duplicats de títols

TÍTOL DE SECUNDÀRIA

 • Sol·licitud específica de títols (ACÍ).
 • Fotocopia DNI

DUPLICAT TITULE SECUNDÀRIA

 • Sol·licitud específica de títols (ACÍ).
 • Taxa (veure apartat 'TAXES') i justificant de pagament.
 • Fotocopia DNI

TITULE O DUPLICAT DE BATXILLERAT O DE CICLES FORMATIUS

 • Sol·licitud específica de títols (ACÍ).
 • Taxa (veure apartat 'TAXES') i justificant de pagament.
 • Fotocopia DNI.

IMPORTANT

 • S'ha de presentar per a recollir-ho, quan s'indique, el DNI de l'interessat
 • Si no ho recull el propi interessat:
  • Presentar l'autorització corresponent.
  • Presentar la fotocòpia del DNI de l'interessat.
  • Presentar el DNI de la persona que recull el títol
Imagen diploma