Qualificacions Proves Accés

NOTES DEFINITIVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS

 

CICLE FORMTIU DE GRAU MITJÀ

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR