Portfolio

Logotip Portfolio

Qué es? 

Testigos

"És un document individual proposat pel Consell d'Europa que pretén desplegar el MECR (Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües), amb la finalitat de registrar les llengües que coneixen els seus parlants, els nivells que en tenen assolits, la forma en què s’hi han aprés aquestes llengües, així com les pròpies experiències lingüístiques.
D’una banda, és un document que posa de relleu el valor del plurilingüisme i, d’una altra, proposa els objectius personals d'aprenentatge a curt i/o llarg termini.
En el nostre centre, el Porfolio és el motor que coordina les assignatures lingüístiques curriculars, amb l’objectiu de fer-ne un tractament integral, des d'una perspectiva comunicativa, i amb la finalitat cooperativa que facilita el desenvolupament de diversos projectes interdisciplinaris."
MORE INFORMATION

Noticias

Proyecto Portfolio Seleccionado

20 de mayo de 2021

Comment pouvons-nuevos améliorer notre lycée? Com podem millorar el nostre centre? Le’ts improve our school! El proyecto de Portfolio de 4.º de ESO de este año, Como podemos mejorar nuestro centro?, ha sido seleccionado por el CEFIRE (Centro de Formación, … Leer más

Motivation activities

2021-2022 26 de septiembre Día Internacional de las Lenguas de Europa. 3.º de ESO 2020-2021 21 de enero Día Internacional de la Lengua Materna 4.º de ESO.       2019-2020 26 de septiembre Día Internacional de las Lenguas de Europa                 4.º de ESO  

Projets Interministériels

 Cours / Curso / Course Projets / Proyectos/ Projects 2020-21 Si tuvimos las puertas abiertas, no habría que abrir las ventanas (3.º de ESO) Cómo podemos mejorar nuestro centro? (4.º … Leer más

Et pourquoi? / I per què? / And why?

What is the European Language Portfolio? David Little Explain La fuerza de Babel: «La riqueza del lenguaje»

e-POR EL: Porfolio electrónico

e-POR EL Videos tutoriales Como abrir mi e-POR EL (video 1)