AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL D’INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

L’IES Pare Arques ha estat seleccionat per participar en el programa Acredita: un procediment oficial per reconèixer les competències professionals de molts treballadors que al llarg de molts anys de treball, dins del sector de la instal·lació i manteniment de maquinària, han aprés un ofici però sense tindre cap mena de titulació oficial. Participant en aquest procediment es pot aconseguir un certificat de professionalitat.

Per poder participar és necessari que es publique la convocatòria al diari oficial de la Generalitat Valenciana. Al següent enllaç podeu trobar tota la informació necessària:

http://ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-profesionales/procedimiento-de-acreditacion-de-competencias

A l’IES Pare Arques estaran els assessors i avaluadors que poden reconèixer les unitats de competència professional necessària tant per a convalidar mòduls d’un cicle formatiu relacionat, com per aconseguir directament el certificat.

Es tracta d’una molt bona oportunitat per millorar les opcions laborals de molts professionals que des de fa molts anys estan treballant, però que com que no tenen titulació oficial troben tancades moltes portes.