CUINA I RESTAURACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i Turisme

Grau Bàsic: 2.000 hores

COM S’ACCEDEIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

 • Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Ajudant o auxiliar de cuina.
 • Ajudant de rebost d’unitats de producció i servici d’aliments i begudes.
 • Auxiliar o ajudant de cambrer en sala.
 • Auxiliar o ajudant de cambrer en bar-cafeteria.
 • Auxiliar o ajudant de bàrman.
 • Auxiliar o ajudant de cuina en establiments on l’oferta estiga composta per elaboracions senzilles i ràpides (tapes, plats combinats, entre altres).

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Atenció al client.
 • Tècniques elementals de preelaboració.
 • Processos bàsics de producció culinària.
 • Aprovisionament i conservació de matèries primeres i higiene en la manipulació.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.
 • Tutoria.
 • Formació i orientació laboral I.
 • Formació en centres de treball (Unitat Formativa I).

Segon curs:

 • Tècniques elementals de servici.
 • Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes.
 • Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats i càtering.
 • Ciències aplicades II.
 • Comunicació i societat II.
 • Tutoria.
 • Formació i orientació laboral II.
 • Formació en centres de treball (Unitat Formativa II).

Per a més informació consultar

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i Turisme

Grau Bàsic: 2.000 hores

COM S’ACCEDEIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

 • Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Cambrer/a de pisos, en establiments d’allotjament turístic siga quin siga la seua tipologia, modalitat o categoria.
 • Valets o mossos/as d’habitacions.
 • Auxiliar de pisos i neteja.
 • Auxiliar de bugaderia i llenceria en establiments d’allotjament.
 • Operador de màquines llavadores i eixugadores de peces de roba.
 • Operador de màquines i equips de planxat de peces de roba.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Materials i productes tèxtils.
 • Posada a punt d’habitacions i zones comuns en allotjament.
 • Llavat i assecat de roba.
 • Planxat i embutxacat de roba.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.
 • Tutoria..
 • Formació i Orientació Laboral I.

Segon curs:

 • Atenció al client.
 • Bugaderia i manteniment de llenceria en l’allotjament.
 • Preparació i muntatge de materials per a colectivitats i catering.
 • Ciències aplicades II.
 • Comunicació i societat II..
 • Tutoria.
 • Formació i Orientació Laboral II.
 • Formació en Centres de Treball.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

Títol Professional Bàsic en ALLOTJAMENT I BUGADERIA.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

Per a més informació consultar