SERVICIS EN RESTAURACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i Turisme

Grau Mitjà: 2.000 hores

COM S’ACCEDEIX

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

 • Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Cambrer de bar cafeteria o restaurant.
 • Cap de rang.
 • Empleat d’economat d’unitats de producció i servici d’aliments i begudes.
 • Bàrman.
 • Ajudant de boteller.
 • Auxiliar de servicis en mitjans de transport.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Operacions bàsiques en bar cafeteria.
 • Operacions bàsiques en restaurant.
 • El vi i el seu servici.
 • Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.
 • Anglés.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Servicis en bar cafeteria.
 • Servicis en restaurant i esdeveniments especials.
 • Ofertes gastronòmiques.
 • Tècniques de comunicació en restauració.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en el Centres de Treball: 380 hores

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

TITULACIÓ EQUIVALENTS

 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents
 • Tècnic Auxiliar en Servicis, branca Hostaleria i Turisme. (FP1)
 • Tècnic Auxiliar en Hostaleria-Restaurant-Bar, branca Hostaleria i Turisme (Mòdul Experimental de Nivell 2).
 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents
 • Tècnic en Servicis de Restaurant i bar (LOGSE)

Per a més informació consultar

CUINA I GASTRONOMIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i Turisme

Grau Mitjà: 2.000 hores

COM S’ACCEDEIX

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

 • Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Cuiner.
 • Cap de partida.
 • Empleat d’economat d’unitats de producció i servici d’aliments i begudes.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Preelaboració i conservació d’aliments.
 • Tècniques culinàries.
 • Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.
 • Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Ofertes gastronòmiques.
 • Productes culinaris.
 • Postres en restauració.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball: 380 hores.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

TITULACIÓ EQUIVALENTS

 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents
 • Tècnic Auxiliar en Cuina, branca Hostaleria i Turisme. (FP1)
 • Tècnic Auxiliar en Hostaleria-Cuina, branca Hostaleria i Turisme. (FP1)
 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents
 • Tècnic en Cuina. (LOGSE)

Per a més informació consultar