Més ciència ciutadana!

A què s’han enfrontat els nostres alumnes en aquest projecte? SinDigerir consisteix en packs de lots d’egagròpiles (boles de pèl i plomes amb altres restes com dents i ossos de microvertebrats que els rapinyaires no són capaços de digerir) que juntament amb el material docent proveït, que inclou col·leccions osteològiques de referència, material didàctic en línia i suports físics, han processat i analitzat, per esbrinar qüestions com el predador de les preses contingudes a les egagròpiles i la identitat dels microvertebrats continguts en aquestes. Els resultats de l’anàlisi seran implementats en una base de dades del centre, que formarà part d’una base de dades a nivell nacional d’anàlisi de conjunts d’egagròpiles, que estaran a disposició de qualsevol investigador interessat.