El Batxillerat té com a finalitat la formació general dels alumnes i de les alumnes, així com la seua orientació i preparació per a aconseguir una maduresa intel·lectual i humana que els permeta integrar-se en la vida activa o continuar estudis superiors, tant universitaris com de Formació professional específica de grau superior.

Als estudis del batxillerat pot accedir l’alumnat que estiga en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

El Batxillerat forma part de l’Educació Secundària i comprén dos cursos acadèmics, que els estudiants cursaran generalment a partir dels setze anys d’edat. El Batxillerat es desenrotlla en tres modalitats: d’Arts, de Ciències i Tecnologia, i d’Humanitats i Ciències Socials.

En aquest centre es poden cursar  el Batxillerat de Ciències i Tecnologia  i el Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials en  dos grups de 1r batxilerat i en dos grups de 2n batxillerat:

 

 

B1A- Ciències i Tecnologia

B1B- Humanitats i Ciències Socials

B2A- Ciències i Tecnologia

B2B- Humanitats i Ciències Socials