Documents de centre: NOF, PEC i PGRE.

A continuació adjuntem els següents documents de centre (fes el click sobre el títol): Normes d’Organització i Funcionament (NOF) Projecte Educatiu de Centre (PEC) Projecte de Gestió i Règim Econòmic (PGRE)

Qüestionari de Context. Curs 2023-2024

Pot consultar tots els detalls en matèria de protecció de dades en el document accessible en: •L’enllaç següent: https://ceice.gva.es/documents/162783115/376259251/Avaluacio_context_2023_2024_clausules_proteccio_dades.pdf